Jan Toorop is een Nederlandse schilder die op Java geboren werd. Zijn werk zit vol symbolisme en toont typische Javaanse elementen. Later in zijn leven bekeerde Toorop zich en werd Rooms-Katholiek. Vanaf dat moment hebben zijn werken een sterk religieuze inborst. Stijl Hoewel er altijd symbolische elementen in de werken van Toorop aanwezig zijn,...