20 sep

ASCII-art

ASCII-art is in feite een voorloper van de latere ANSI kunst. ANSI-art is de kenmerkende digitale kunstvorm welke vaak gebruikt wordt op een zogenoemd “BBS” (Bulletin Board System), wat letterlijk ‘prikbord-systeem’ betekent. Een erg bekende vorm van ANSI-art is het alom bekende “Teletekst” op de televisie.

ANSI-art lijkt erg veel op ASCII-art. Het verschil is echter dat ANSI-art opgebouwd is uit een grote set van 256 cijfers, letters en symbolen en 16 kleuren op de voorgrond bevat en 8 kleuren op de achtergrond. ASCII-art daarentegen is enkel opgebouwd uit ASCII-tekens in een niet-grafische omgeving. Denk hierbij aan e-mails, computerterminals, chatomgevingen en sms’en. Bij ASCII-art worden de tekens gebruikt om zeer eenvoudige illustraties te creëren als aanvulling op bijvoorbeeld een sms’je. Uiteraard zijn er ook mensen die ASCII-art als hobby zijn gaan uitvoeren en complexe ASCII-art kunstwerken zijn gaan maken. Dergelijke gedetailleerde en omvangrijke afbeeldingen vergen enorm veel tijd, geduld en creativiteit van de kunstenaar. Een relatief minimalistisch voorbeeld van ASCII-art is de spin van R. Nykvist, en een meer uitgebreide en realistische variant van deze kunstvorm is de afbeelding van Vin Diesel van artiest StarTrekOmega.

Voor het bekijken van ASCII-art is het lettertype van zeer groot belang. Allereerst moet er een font gebruikt worden waarbij alle karakters een vaste breedte oftewel monospace hebben. Een voorbeeld van een dergelijk lettertype is Courier. Zogenaamde “proportionele lettertypes” volstaan niet, gezien deze de afbeelding ernstig zullen vervormen waardoor deze niet meer als zodanig herkenbaar is. Ook is het van groot belang dat er al dan niet schreef- of schreefloze letters worden gebruikt bij het maken en bekijken van ASCII-art. Bij het gebruik van schreefletters is de kans namelijk groot dat de letters te veel opvallen als zijnde letters. Het kan dan zo zijn dat lijnen niet soepel in elkaar overlopen wat de afbeelding uiteraard niet ten goede komt.

Evenals in de schilder- en tekenkunst bestaat er in ASCII-art – naast de eenvoudige lijntekeningen – ook een techniek waarin gebruik gemaakt wordt van licht-donker contrasten, schaduwen, vlakken en kleurtonen. Voor deze techniek worden termen als solid art en greyscale gebruikt. Eerst wordt er gekeken naar de hoeveelheid pixels (zwart of wit) die een ASCII-teken bevat. Hiermee worden vervolgens diverse lichtere of donkerder “tinten” gemaakt. Zo valt een spatie of dubbele punt meer op dan de letter M of het cijfer 8. Een mooi voorbeeld van solid ASCII-art is het kunstwerk van Vin Diesel dat reeds eerder in dit artikel werd genoemd. Je ziet dus dat het mogelijk is om volledige afbeeldingen te creëren door gebruik te maken van ASCII-art technieken. Inmiddels bestaat er een bibliotheek (AAlib) met diverse functies voor programma’s die de productie van ASCII-art faciliteert. Bovendien is er nog een demonstratieprogramma genaamd BB, dat heel duidelijk de verschillende mogelijkheden van deze bibliotheek laat zien.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *