1 jun

Wat is mediakunst?

Mediakunst is in feite een verzamelnaam voor diverse kunstvormen waarbij gebruik gemaakt wordt van technologie en moderne media, die op een zeer uitgesproken manier benut worden. Het is dus een erg brede en veelzijdige kunststroming waarin vele sub-stromingen en niches te onderscheiden zijn. Mediakunst is een begrip geworden dankzij de komst van digitale en elektronische media, die in de laatste decennia van de 20e eeuw in opmars waren.

Over het algemeen is mediakunst te beschouwen als een deelgebied van de beeldende kunst, waaronder ook geluidskunst, elektronische kunst, videokunst, digitale kunst en internetkunst zijn te scharen. Het valt overigens niet mee om een duidelijke definitie van de term ‘mediakunst’ te geven. Mediakunst wordt ook wel kunst en technologie genoemd. Deze benaming toont de meerduidige relatie aan van beeldende kunst en mediakunst. Bovendien wordt er verwezen naar het brede spectrum van toepassingen welke mogelijk zijn middels technologische en artistieke experimenten, waarbij de nadruk niet langer ligt op het artistieke.

Ook de internationale term Art, Science and Technology heeft vele raakvlakken met de mediakunst. Art, Science & Technology behelst een uitvoering waarbij creatieve processen zich kunnen ontwikkelen. Deze processen zijn gebaseerd op de interactie tussen wetenschap, kunst en technologie.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *